<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> <head> <title>Hirek</title> <meta content="text/html; charset=unicode" http-equiv="Content-Type"/> <meta name="keywords" content="karra, rock, Szentgyorgy, tamas, zsuzsika, lori, hubesz, magyar rock, pistuka"/> <meta name="Author" content="Pistuka [webmaster] <pistuka@karra.ro>"/> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; color: #FFF; font-size: 14px; } body { background-color: #000; background-repeat: repeat; } a:link { color: #00CCFF; text-decoration: none; } a:visited { color: #9F9; text-decoration: none; } a:hover { text-decoration: none; } a:active { text-decoration: none; } .just { font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; text-align: center; } .style1 {font-family: Verdana, Geneva, sans-serif} .style2 { font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; } --> </style> <meta name="generator" content="CoffeeCup HTML Editor (www.coffeecup.com)"/> </head> <body class="just"> <div>Sziasztok!</div> <div>Szeretettel v&aacute;runk mindenkit &eacute;vz&aacute;r&oacute; koncert&uuml;nkre a Balh&eacute; zenekarral egy&uuml;tt, amelyre december 15-&eacute;n ker&uuml;l sor az Old Shepherd Pub-ban (Matei Corvin/M&aacute;ty&aacute;s u. 18 sz., a High Life alatt) 21 &oacute;rai kezdettel (kapunyit&aacute;s 20.30-kor), az Altereg&oacute; Irodalmi Csoport szervez&eacute;s&eacute;ben. A kocerteket hajnalig tar&oacute; rock buli k&ouml;vet. Beugr&oacute;: 8 lej.</div> <p>&nbsp;</p> <hr> <p><strong><br> 2011.05.24</strong><br> <br> Sziasztok! K&eacute;t koncert&uuml;nk lesz a k&ouml;zelj&ouml;vQben, mindkettQre szeretettel v&aacute;runk benneteket.<br> Az elsQ koncertre&nbsp;p&eacute;nteken, m&aacute;jus 27-&eacute;n este 7-tQl ker&uuml;l sor a Fogoly / Potaissa utcai sz&iacute;npadon. Az alkalmat a kolozsv&aacute;ri ONG Fest biztos&iacute;tja, amelynek programj&aacute;n az Altereg&oacute; Irodalmi ElQad&oacute;csoport megh&iacute;vottaik&eacute;nt szerepel&uuml;nk. Tov&aacute;bbi r&eacute;szletek&eacute;rt: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.ongfest.ro"><span id="lw_1306254670_0">www.ongfest.ro</span></a><br> Ugyanakkor szeretettel v&aacute;runk szombaton, j&uacute;nius 11-&eacute;n este 9-tQl is a Heltai Folk-kocsm&aacute;ban, ahol egy Rock Est keret&eacute;n bel&uuml;l fQzenekark&eacute;nt l&eacute;p&uuml;nk fel a Balh&eacute; egy&uuml;ttes ut&aacute;n. A koncertet buli k&ouml;veti, beugr&oacute; 6 lej.<br> <br> <img src="picture/plakat_hun_est.JPG" width="419" height="591" alt="hun est" longdesc="Plakat"></p> <hr> <p><strong><br> 2010.11.30</strong><br> <br> Sziasztok, egy hosszabb sz&uuml;net ut&aacute;n &uacute;jb&oacute;l jelentkz&uuml;nk, ez&uacute;ttal k&eacute;t decemberi koncerttel:<br> Az elsQ megmozdul&aacute;sra j&ouml;vQ vas&aacute;rnap, <strong>2010. december 12-&eacute;n</strong> ker&uuml;l sor, este 8 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a <strong>Flying Circus Pub</strong>ban (Szentegyh&aacute;z/Iuliu Maniu u. 2. sz.) fogunk j&aacute;tszani a p&eacute;csi <strong>Virraszt&oacute;k</strong> pszichedelikus folk-metal elQzenekarak&eacute;nt. Mindenkit szeretettel v&aacute;runk, &uacute;gy azokat, akik 2009-ben is vel&uuml;nk voltak a Roland Garrosban, valamint azokat, akik kihagyt&aacute;k azt a koncertet. A zenei felhozatal hasonl&oacute; lesz, viszont &uacute;j sz&aacute;mokat is hallhattok a koncerteken.<br> A m&aacute;sodik fell&eacute;p&eacute;sre a <strong>Perspekt&iacute;va 15. sz&uuml;let&eacute;snapja</strong> alkalm&aacute;b&oacute;l szervezett buli keret&eacute;ben ker&uuml;l sor, ahol a <strong>Step Aside</strong> &eacute;s a <strong>Whisperblast</strong> egy&uuml;ttesekkel egy&uuml;tt zen&eacute;l&uuml;nk. Szeretettel v&aacute;runk teh&aacute;t benneteket cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n, <strong>20</strong><strong>10. </strong><strong>december 16-&aacute;n </strong>este 8 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a <strong>Atmoszf&eacute;r&aacute;</strong>ban (21 Decembrie 1989/Belmagyar/Kossuth Lajos utca, 18 -as sz&aacute;m). A kocerteket buli k&ouml;veti.</p> <hr> <p><em><strong>2010.06.20</strong> </em> </p> <p>Sziasztok, kialakult az elk&ouml;vetkez&#337; <span id="lw_1277047578_0">egy</span> h&oacute;napra sz&oacute;l&oacute; kora-ny&aacute;ri koncert-programunk: </p> <p>Az ut&oacute;bbi id&#337;ben t&ouml;bbsz&ouml;r koncertezt&uuml;nk Kolozsv&aacute;ron, &eacute;s &iacute;me, j&ouml;v&#337; p&eacute;nteken, <strong>2010. j&uacute;nius 25-&eacute;n</strong> &uacute;jra hallhattok benn&uuml;nket a <strong> <span id="lw_1277047578_1">Roland Garros</span> Klub</strong>ban, ez&uacute;ttal a K-f&eacute; R&aacute;di&oacute; &aacute;ltal szervezett tehets&eacute;gkutat&oacute; g&aacute;laestj&eacute;n, ahol minden nyertes zenekar egy-egy f&eacute;l &oacute;r&aacute;t zen&eacute;l.</p> <p>A tehets&eacute;gkutat&oacute;n egy&uuml;ttes&uuml;nk fell&eacute;p&eacute;si lehet&#337;s&eacute;get nyert a <strong>Plum Brandy Bikers</strong> motoros tal&aacute;lkoz&oacute;n, teh&aacute;t aki egy zen&eacute;s-motoros h&eacute;tv&eacute;g&eacute;t szeretne elt&ouml;lteni, azt szeretettel v&aacute;rjuk szombaton, <strong>2010. j&uacute;nius 26-&aacute;n V&aacute;rmez&#337;n</strong> (Marosv&aacute;s&aacute;rhely mellett). R&eacute;szleteket a <a href="http://www.pbbmc.ro/" rel="nofollow" target="_blank"> <span id="lw_1277047578_2">www.pbbmc.ro</span> </a>honlapon tal&aacute;lhattok. </p> <p> <strong>2010. j&uacute;lius 7-&eacute;n, szerd&aacute;n</strong> fell&eacute;p&uuml;nk a <strong>IX. Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Rockmaraton</strong> sz&iacute;npadj&aacute;n, ahova v&aacute;rjuk mindazokat, aki Sz&eacute;kelyudvarhely k&ouml;rny&eacute;k&eacute;n tart&oacute;zkodnak &eacute;s megn&eacute;zn&eacute;nek/meghallgatn&aacute;nak minket. R&eacute;szletek&eacute;rt katt a <a href="http://www.zeneudvar.ro/" rel="nofollow" target="_blank"> <span id="lw_1277047578_3">www.zeneudvar.ro</span> </a>honlapra, ahol megtekinthetitek a teljes programot, jegy&aacute;rakat stb. </p> <p>&Eacute;s nem utols&oacute; sorban, szeretettel v&aacute;runk benneteket a <strong>Szentegyh&aacute;zi S&ouml;rfesztiv&aacute;lra</strong>, ahol <strong>p&eacute;nteken, 2010. j&uacute;lius 16-&aacute;n</strong> fell&eacute;p&uuml;nk r&eacute;gi &eacute;s &uacute;j dalokkal.</p> <hr/> <p> <em> <strong>2010.06.03 </strong> </em> </p> <p>Sziasztok, </p> <p>utols&oacute; pillanatban &eacute;rtes&iacute;tettek arr&oacute;l, hogy megv&aacute;ltozott a koncert helysz&iacute;ne. Teh&aacute;t szeretettel v&aacute;runk mindenkit&nbsp;p&eacute;nteken, <strong>j&uacute;nius 4-&eacute;n este 9-t&#337;l a High Life Chillout Caf&eacute;ban</strong>&nbsp;(a F&#337;t&eacute;r sark&aacute;n, bej&aacute;rat a M&aacute;ty&aacute;s kir&aacute;ly utc&aacute;b&oacute;l). </p> <p>El&#337;tte viszont hallgass&aacute;tok a&nbsp;K-f&eacute; R&aacute;di&oacute;t, mivel&nbsp;d&eacute;lut&aacute;n 6 &eacute;s f&eacute;l 7 k&ouml;z&ouml;tt interj&uacute;&nbsp;k&eacute;sz&uuml;l az egy&uuml;ttes k&eacute;t tagj&aacute;val.</p> <p> <br/> <a href="http://www.kferadio.com/" rel="nofollow" target="_blank"> <span id="lw_1275566255_0">www.kferadio.com</span> </a> </p> <hr/> <p> <em> <strong>2010.05.03</strong> </em> </p> <p>Sziasztok, egy kisebb sz&uuml;net ut&aacute;n &uacute;jra jelentkez&uuml;nk.<br/>Alakul a koncertprogramunk, s&#337;t, az els&#337; esem&eacute;ny egy h&eacute;ten bel&uuml;l ker&uuml;l megrendez&eacute;sre: </p> <p> <strong>2010. m&aacute;jus 15-&eacute;n</strong> este 8 &oacute;rai kezdettel fell&eacute;p&uuml;nk az <strong>Under Constructionban</strong> (eddig) k&eacute;t m&aacute;s zenekarral, az Illusion of Control &eacute;s a Whispering Woods egy&uuml;ttesekkel. Mindenkit szeretettel v&aacute;runk, aki a m&uacute;lt &#337;szi kolozsv&aacute;ri koncert&uuml;nket kihagyta, de nem csak.</p> <p> <br/>A k&ouml;vetkez&#337; megmozdul&aacute;sunkra a K-f&eacute; R&aacute;di&oacute; &aacute;ltal szevezett tehets&eacute;gkutat&oacute; keret&eacute;n bel&uuml;l ker&uuml;l sor, gyertek el <strong>j&uacute;nius 4-&eacute;n</strong> <strong>este 9-t&#337;l</strong> az &uacute;j <strong>Zanzib&aacute;rba</strong>, ahol ism&eacute;t meghallgathattok benn&uuml;nket. A koncertet egy interj&uacute; el&#337;zi meg, d&eacute;lut&aacute;n 6 &oacute;rai kezdettel. <br/>Ezen k&iacute;v&uuml;l m&eacute;g k&eacute;sz&uuml;l&uuml;nk egy-k&eacute;t koncertre, fell&eacute;p&uuml;nk a <strong>IX. Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Rockmaratonon</strong> is, de err&#337;l k&eacute;s&#337;bb majd t&ouml;bbet.</p> <p>Addig is marad youtube meg karra.ro, ha hallgatni/l&aacute;tni szeretn&eacute;tek.</p> <p align="center"> <a href="picture/plakat.jpg" target="_blank"> <img border="0" src="picture/plakat1.jpg" width="200" height="283"/> </a> </p> <hr/> <p> <em> <strong>2010.01.28</strong> </em> </p> <p>Sziasztok, hab&aacute;r m&aacute;r j&oacute;csk&aacute;n belev&aacute;gtunk az &uacute;j &eacute;vbe, hadd k&iacute;v&aacute;njunk minden j&oacute;t 2010-hez. A szesszi&oacute; &eacute;s a munka mellett buzg&oacute;n pr&oacute;b&aacute;lunk, nemsok&aacute;ra elk&eacute;sz&uuml;l egy &uacute;j dal, valamint st&uacute;di&oacute;felv&eacute;teleket is tervez&uuml;nk k&eacute;sz&iacute;teni. Addig is hallgass&aacute;tok a 2009-es p&eacute;csi&nbsp; koncerten k&eacute;sz&uuml;lt <a href="galeria.html" target="_self"> <u>hanganyagot</u> </a>&eacute;s olvass&aacute;tok az ugyancsak &uacute;jonnan feltett <a href="dalszoveg.html" target="_self"> <u>dalsz&ouml;vegeket</u> </a>. </p> <p>Tov&aacute;bb&aacute; felker&uuml;lt a 2009-es Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Rockmaraton ut&aacute;n k&eacute;sz&uuml;lt interj&uacute; is a honlapra. </p> <p> <a href="interju.html"> <u>IDE</u> </a>kattintva lesz r&ouml;gt&ouml;n olvashat&oacute;. </p> <hr/> <p> <em> <strong>2009.10.20</strong> </em> </p> <p>Koncert Kolozsv&aacute;ron a Roland Garrosban okt. 29.-&eacute;n a Virraszt&oacute;kkal k&ouml;z&ouml;sen. A plak&aacute;t megtekinthet&#337; az al&aacute;bb tal&aacute;lhat&oacute; &quot;miniat&uacute;r&aacute;ra&quot; kattintva. Mindenkit szeretettel v&aacute;runk. </p> <p align="center"> <a href="picture/afisch.jpg" target="_blank"> <img border="0" name="plakat" src="picture/afisch12.jpg" width="200" height="278"/> </a> </p> <hr/> <p> <em> <strong>2009.10.05</strong> </em> </p> <p>Megvolt a marosv&aacute;s&aacute;rhelyi buli is, er&#337;st rokk volt, nagyon j&oacute; a VHR Pub, Huninak is egy nagy k&ouml;szi meg hatalmas k&ouml;szi Sacinak, Em&#337;k&eacute;nek Vad&aacute;sznak, Tominak meg a k&eacute;k Norbinak, meg mindenkinek aki elj&ouml;tt a koncsert&oacute;ra! Ha minden j&oacute;l megy, akkor k&ouml;vetkez&#337;kor majd Kolozsv&aacute;ron meg Sz&eacute;kelyudvarhelyen lesz az &uacute;jabb adagolnival&oacute; a Virraszt&oacute;k t&aacute;rsas&aacute;g&aacute;ban.</p> <hr/> <p> <em> <strong>2009.09.26</strong> </em> </p> <p>Tov&aacute;bbi koncertek &iacute;g&eacute;rkeznek, egyel&#337;re Marosv&aacute;s&aacute;rhely a k&ouml;vetkez&#337; sz&iacute;nhely, a VHR pub, a d&aacute;tum okt&oacute;ber 3. Aki tud j&ouml;nni, sz&iacute;vesen v&aacute;rjuk! El&eacute;gg&eacute; k&eacute;sve, de k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k a lelkes leg&eacute;nyeknek s k&uuml;sasszonyoknak, akik Szejk&eacute;n ott voltak s m&eacute;g vissz&aacute;ztak is, meg k&uuml;l&ouml;n&ouml;sk&eacute;pp azoknak, akik reggelig itattak! Egyik legjobb Karra koncert valaha is!</p> <hr/> <em> <strong>2009.05.25</strong> </em> <p>J&uacute;lius 9-&eacute;n a Karra zenekar Szejkef&uuml;rd&#337;n &eacute;jf&eacute;lt&#337;l fogja nektek adagolni a folk'n'troll muzsik&aacute;t, kerek egy &oacute;r&aacute;ig. Rem&eacute;lem ott lesztek s megn&eacute;ztek. Addig is vill&aacute;t s met&aacute;lt s p&aacute;jink&aacute;t!</p> <hr/> <p class="style2" align="justify">2009.04.06</p> <p class="style1" align="justify">2009 j&uacute;nius&aacute;ban &bdquo;magyarorsz&aacute;gi miniturn&eacute;ra&rdquo; k&eacute;sz&uuml;l&uuml;nk, 26.-&aacute;n a nagykanizsai <em>Cs&oacute;stock&nbsp; Fesztiv&aacute;l</em>on l&eacute;p&uuml;nk fel, majd 27.-&eacute;n a p&eacute;csi <em> <a href="http://www.folkandroll.hu/" target="_blank">Folk&amp;Roll Fesztiv&aacute;l</a> </em>on, r&eacute;gi &eacute;s &uacute;j dalokkal. Az &uacute;j dalok m&eacute;g nem k&eacute;sz&uuml;ltek el, jelenleg azokon dolgozunk.</p> </body> </html>